1. sep, 2015

Eidsiva-eierne setter på bremsen

EIERMØTE: Mandag møtes Eidsivas eiere til møte på hovedkontoret i Hamar. Eierne kjøper ikke opplegget fra tidligere konsernsjef Ola Mørkved Rinnan.

 

Eidsivas største eiere har konkludert med at de ikke vil følge oppskriften til tidligere konsernsjef Ola Mørkved Rinnan for å bedre den finansielle stillingen til selskapet. Gjøvik krever gransking.

 

LILLEHAMMER: Mandag er det eiermøte i Eidsiva. For eierne blir det for drøyt å gi Eidsivas styre myndighet til å konvertere et ansvarlig lån på 1,5 milliarder kroner til aksjekapital slik den høyt profilerte konsernsjefen, Ola Mørkved Rinnan, ba om i sommer, bare uker før han ryddet kontoret sitt og gikk av.

 

– Som eiere er vi opptatt av at selskapet skal utvikle seg. Vi bryr oss om Eidsiva, men vi er helt tydelige på at dersom den finansielle situasjon skulle tilsi at deler av milliardlånet må konverteres, så skal ikke beslutningen ligge i Eidsivas styre. Den skal ligge hos eierne og behandles i generalforsamling, sier Odd Rønning, fylkesråd i Hedmark og leder i eierutvalget.

 

Bakgrunnen for at Eidsivaledelsen ønsker å ha mulighet til å styrke aksjekapitalen sin, er at selskapet er i ferd med falle på den finansielle ratingen.

 

Notat til eierne

Det var rett før sommerferien at avtroppende konsernsjef Mørkved Rinnan henvendte seg til eierne med et notat hvor det framgikk at Eidsiva sliter med økt gjeld og svake resultater. Han ba om at eierne skulle gi Eidsivas styre fullmakt til å konvertere til aksjekapital et ansvarlig lån på 1,5 milliarder som eierne har gitt selskapet, og som gir gir dem årlig utbytte i form av renter. Mørkved Rinnan ba også om at lånet måtte forlenges i ti år fra 2026 til 2036.

 

Utspillet, og det faktum at selskapet nå må bremse opp aktiviteten sin, vakte oppsikt, og ledet til et offentlig ordskifte om kraftgiganten. Lekkasjer om gullkantede ektefellepensjoner i direktørkorpset ga bensin til bålet, og Eidsivas styreleder Øystein Løseth oppsøkte i sommerferien flere avisredaksjoner, blant annet GD, for å forsikre at selskapet nå vil se på alle deler av virksomheten sin.

 

Løseth skrev også et eget notat til eierne der han gjorde rede for at finansielle nøkkeltall viser seg å være noe bedre enn det Mørkved Rinnan opererte med i sin utsendelse.

 

Gjøvik krever gransking

Styrelederens forsikringer har imidlertid ikke bidratt til å roe situasjonen. Torsdag denne uka vedtok formannskapet i Gjøvik å be om gransking av disposisjoner og vedtak gjort i selskapet de siste ti årene. Gjøvik kommune har en eierandel på 3,3 prosent. I eiermøte mandag vil ordfører Bjørn Iddberg ta til orde for at det må foretas et kritisk blikk på utviklingen, og at arbeidet for å bedre produktiviteten og resultatene i alle selskapets virksomheter må intensiveres.

 

– Det blir spennende å se om de store eierne følger oss i kravet om gransking, sier Iddberg til GD.

 

- Eidsiva må se på kostnadene

- Det er helt opplagt at selskapet må se på kostnadene sine, sier fylkesordfører Gro Lundby i Oppland fylkeskommune. Gjennom Oppland fylkeskraft representerer hun en av de største enkelteierne. Lundby sier fylkeskommunen vil være en mer aktiv eier og følge bedre med. Lundby slutter seg ellers til eierutvalgets konklusjon om ikke å gi konsernstyret råderett over milliardlånet.

 

Lundby støtter også eierutvalgets vurdering med hensyn til økt løpetid på det ansvarlige lånet. Betingelsen er at selskapet holder lånerenten på sju prosent fram til 2026, og at man deretter avtaler et nytt rentenivå.

 

– Bør Eidsiva satse sterkere på primærvirksomheten og tone ned rollen som næringsutvikler i Innlandet?

 

– Det er et viktig spørsmål å ta stilling til. Umiddelbart tenker jeg at primærvirksomheten er det viktigste.

 

- Eidsiva jobber godt

 

Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker og leder for konsernets bedriftsforsamling, tar avstand fra dem som hevder at selskapet har sløst med penger og levd på stor fot under Ola Mørkved Rinnans mange år i sjefsstolen.

 

– Eidsiva er et robust og godt selskap. De driver effektivt og rasjonelt, og det har jeg full tillit til at de vil fortsette med, sier Ihle Steen. Hun er likevel helt på linje med eierutvalget som ikke vil gi konsernstyret blankofullmakt over milliardlånet.

 

Toppene vil ikke uttale seg

Verken styreleder Øystein Løseth eller administrerende direktør Øistein Andresen vil snakke med media i forkant av eiermøtet mandag.

 

Onsdag morgen gjorde GD en henvendelse til administrerende direktør Øistein Andresen og ba om en intervjuavtale knyttet til det temaet som skal drøftes i eiermøtet.

 

Løseths bord

Henvendelsen ble besvart av kommunikasjonsdirektør Nils Kristian Myhre som ba om å få utdypet hva som var tema for GDs ønske. Kort tid etter fikk GD beskjed om at eiermøtet mandag er styreleder Øystein Løseths bord, og at adm.dir. ikke ønsker å uttale seg.

 

Senere orienterer Myhre avisen om at heller ikke styreleder Øystein Løseth vil kommentere temaet som skal opp i eiermøtet fordi han oppsøkte avisen på veg til hytta si i Hafjell tidligere i sommer. Her fikk han gitt de uttalelsene han ønsket om selskapets stilling og utfordringer.

 

Kutter vindpark

Det framgår av et brev fra styreleder Øystein Løseth, sendt eierne 18. august, at selskapet allerede har innarbeidet en tiltak i sin virksomhetsplan med formål å bedre de finansielle nøkkeltall i Eidsiva.

 

I brevet skriver Løseth at selskapet også har avholdt møter med banker for å drøfte mer inngående hvordan forskjellige tiltak vil påvirke konsernet.

 

Endringene som nå er innarbeidet i virksomhetsplanen er som følger: Vindparken Kvitvola har ikke fått konsesjon og er tatt ut. Investeringene i bioenergi er nedjustert, reinvesteringer i vannkraft er nedjustert, og nett-tariffene er økt fra 2017 og ikke 2018/2019, som tidligere forutsatt. Disse forholdene, sammen med andre mindre justeringer, gjør at investeringsporteføljen er redusert med ca. 800 millioner kroner i forhold til det materialet som Ola Mørkved Rinnan sendte ut på forsommeren.

 

Fakta om Eidsiva

Eidsiva Energi er en energikoloss i innlandet, eid av to fylkeskommuner og 27 kommuner. Selskapet har 1000 ansatte.

 

Den siste verdijusteringen av Eidsiva Energi AS viser, ifølge Eidsivas egne tall, en verdijustert egenkapital på ca. åtte milliarder kroner.

 

Største eiere: Hamar Energi Holding AS 22,08 %, Hedmark Fylkeskraft AS 22,08 %, Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding AS 16,77 %,

 

Ringsaker kommune 14,83 %, Oppland Fylkeskraft AS 9,39 %.

 

15. august overtok Øistein Andresen som adm.dir. etter Ola Mørkved Rinnan.

 

GD: 28. august 2015.