12. sep, 2015

Hvor upartisk er HA?

www.h-a.no

- Men det kunne jo vært interessant hvis avisen lot sin dekning av kommunevalget 2015 bli kritisk gjennomgått av medieforskere.

HA: 10. september 2015.