17. sep, 2015

Myten om vindkraftens mange arbeidsplasser

Myten om vindkraftens mange arbeidsplasser

 

I Fevennen 5/9 hevdes det av et intervju at det vil bli 5-10 lokale jobber på drift av det omsøkte vindkraftveret i Åseral. Det er tvilsomt om noe moderne vindkraftverk i Norge har 5 eller flere permanente lokale arbeidsplasser.

 

 

Fjernstyrte Lista, som har nesten like mange turbiner som planlagt i Åseral, har 2-3 lokale arbeidsplasser (mekaniker og elektriker). Mehuken med elleve turbiner har kun en lokal arbeidsplass. Ikke en gang det gamle tungdrevne vindkraftverket på Hitra med 24 turbiner har flere enn tre arbeidsplasser.

 

Stordrift

I dag er det, bl.a. grunnet den svært dårlige økonomien i bransjen, et kraftig press i retning av å redusere kostnader og effektivisere driften av vindkraftverkene ved hjelp av stordrift.  Driften av nye og gamle norske vindparker settes i dag ut til store driftssentre som fjernstyrer turbinene.  De kan gjerne ligge i Danmark eller Spania.  Her kan opp til ti tusen vindturbiner driftes fra ett sted. Lokale driftssentre blir dermed overflødige, og det arbeidet som gjenstår lokalt, reduseres til en del enklere forefallende elektriker- og mekanikeroppgaver.

 

Vedlikehold utenfra

Samtidig skjer det en rivende spesialisering og teknologisk utvikling når det gjelder overvåkning av vindturbiner.  Følsomme sensorer utvikles og utplasseres på flere og flere av turbinenes enkeltdeler. Dataene fra sensorene analyseres automatisk i de store driftssentrene, og man kan identifisere, for eksempel en aksling, som trenger utskifting opp til et år før det behøves å gjøre noe. Vedlikehold kan dermed planlegges lang tid i forveien. Leverandører i utlandet sender så ut spesialtrenede montører og biler med reservedeler for å foreta vedlikehold og reparasjoner.  På Lista kommer de fra Danmark og Tyskland. Behovet for lokal arbeidskraft vil bare avta mer og mer etter som spesialisering og fjernstyring tiltar.

 

Drømmen

Man må gjerne drømme om jobber i Åseral, men det er lite realistisk å forvente så mye som 5-10 lokale arbeidsplasser. Åseral er heldige om man får 2-4 jobber.  Med en milliard investert blir det mellom 250 og 500 millioner kroner per arbeidsplass. Høres ikke det ut som svært kostbar distriktspolitikk?

 

Marerittet

Åseral vil bli visuelt dominert av vindturbinene. Det vil resultere i redusert reiselivs- og friluftslivsinteresse for området og sannsynligvis færre slike arbeidsplasser. Vindkraftverket vil derfor lett kunne bli et nullspill, eller til og med kunne gi et netto tap av lokale arbeidsplasser.

 

Sveinulf Vågene

Geofysiker

 

Kilde: Fedrelandsvennen 16.09.15.