17. sep, 2015

Elverum: Klarer ikke både kraftfond og utbytte

www.ielverum.no

Fusjonen mellom Eidsiva og Elverum Nett hører også med til historien.

- Det er i hovedsak 22,5 millioner kroner etter at Eidsiva kjøpte deler av Elverum Energi, det er snakk om i denne saken.

Da saken ble behandlet i kommunestyret i desember fikk Ap flertallet med seg på å sette disse pengene på et eget fond. Meningen var at pengene skulle skjermes og brukes til egenkapital eller utbytte.

Problemene startet da det viste seg at disse pengene allerede var brukt opp ettersom kontantbeløpet fra Eidsiva i sin helhet ble benyttet til kjøp av Eidsiva-aksjer og på utbytte til kommunen året før.

iElverum: 21.05.15.