7. okt, 2015

Gjøvik: Spørsmål til ordfører Iddberg

www.oa.no


Grindal spør om følgende: 1. Hvilke personer var til stede på det forberedende møtet dagen før 4. februar 2009 da den hemmelige opsjonen ved salg av Kallerudlia 9 egenhendig ble signert av ordfører Bjørn Iddberg?

I tillegg ber Ketil R. Sveen om svar på følgende: 2. I henhold til den offentlige planprosessen var Eidsivas plasseringsmål for anlegget i 2009 Kallerudlia 16. Eidsivas plasseringsfokus ble endret til Kallerudlia 9 først i desember 2010. Hva var da bakgrunnen for at kommunen inngikk en slik opsjonsavtale for Kallerudlia 9 på et tidspunkt nesten to år før lokaliseringsalternativet ble endret til Kallerudlia 9, og på et tidspunkt hvor det ennå ikke var gitt konsesjon? Kommunens velgere har krav på svar fra ordfører Iddberg på disse spørsmål.

OA: 06.10.15.