14. sep, 2015

Kvitvola og nedrigging av vindmålermaster

Blir nok ingen høstbilder fra Kvitvola uten vindmålermaster i år heller. Skjønner godt at fjellfolket begynner å bli utålmodige...
Nedrigging av master er en større operasjon som krever flere måneder med planlegging. I følge Håkon Rustad burde Austri vært i gang med planleggingen i mars om det skulle la seg gjøre å fjerne vindmålermastene før vinter'n. Men mist ikke håpet. Austri Vind har på ingen måte glemt vindmålermastene på Kvitvola. Heldigvis skal de ikke flyttes over på Raskiftet. Behovet er ikke til stede - som vi har hevdet hele tida.
Fotograf: Ole Martin Sponberg.