11. nov, 2015

Miljødirektoratet kritiserer NVEs konsesjonspraksis

www.tu.no


I en rapport til Klima- og miljødepartementet kommer Miljødirektoratet med kraftig kritikk av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) praksis for å gi vindkraftkonsesjoner.

«Det er svært mangelfullt dokumentert hvordan miljøhensyn faktisk er vektlagt i NVEs prioriteringsrunder», skriver Miljødirektoratet.

Det legger til at det er «vanskelig å se noen gjennomgående konsistens i når konsekvenser for miljøverdier har betydning for konsesjonsspørsmålet eller ikke».

Resultatet av NVEs praksis blir ifølge Miljødirektoratet at prosessene er vanskelige å etterprøve for allmennheten og andre myndigheter.

TU: 09.11.15.

Rapporten finner du i "Arkiv-pdf" i menyen. Raskiftet er blant prosjektene som er vurdert!