3. des, 2015

Grendeutvalget (SOG) ønsker dialog med hytteeiere i Søre Osen

 

"Vi har mye å prate om som kan bli til gjensidig glede og nytte", skriver grendeutvalget.

Derfor innbyr de hytteiere til en kaffeprat på samfunnshuset lørdag 2. januar 2016 kl. 16:00.

Kontaktpersoner for alle hytteeierforeningene blir tilskrevet.