8. jan, 2016

Åmot: Høring - om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

www.regjeringen.no


Konklusjon:

Åmot kommune motsetter seg på det kraftigste endringer i eiendomsbeskatningen.

Brevdato: 16.09.15.