14. feb, 2016

Nord-Odal: Innsigelsen for Songkjølen/Engerfjellet vindkraftverk er trukket

 

I brev til OED, datert 28. januar 2016, skriver kommunen:

Det vises til vår oversendelse av vedtak i kommunestyret i Nord-Odal sak 003/16 i møte 26. januar 2016 vedrørende ovennevnte.

Kommunestyret behandlet vindkraftsaken på nytt og kom med en ny uttalelse. Dette innebærer at kommunens innsigelse i saken er trukket.

Signert Runar Kristiansen, rådmann, og Ellisiv Hovig, leder eiendom og samfunn