15. nov, 2015

Jern fra Hedmark ga Norge økonomisk vekst

forskning.no


- I hele området Rundberget har kartlagt er organiseringen lik: Jernvinneanleggene ligger omsirklet av kullgroper. Røsteplassene ligger lengre unna, og malmen fraktes derfra til anleggene hvor jernet ble produsert.

Forskning.no: 08.06.13.