Fra Elverum med avkjørsel til Næringlivegen på venstre hånd.