Utsiktsretning til Næringlivegen. Trysilvegen passerer.