Manipulert spørreundersøkelse om vindkraft benyttes for alt den er verd...

 

«Enova, ved Espen Borgir Christophersen, kom med en pressemelding 10. september 2009 som omhandlet deres ”positive” spørreundersøkelse om vindkraft. Denne viste at 7 av 10 som ser vindturbiner fra egen bolig ønsker mer vindkraft.»

Fortsatt benyttes Enovas «positive» spørreundersøkelse om vindkraft som agn opp mot politikere og innbyggere i kommuner hvor det er planlagt vindkraftutbygging. NVE henviser også til denne svært så tvilende undersøkelse når tema reiseliv behandles i konsesjonsbegrunnelsen 2014. Les artikkelen og gjør deg opp egne refleksjoner rundt «tilpassede» resultater.

 

Kilde: Nordmøre rundt

http://nordmorerundt.no/-/bulletin/show/477760_enova-bruker-naa-sin-positive-spoerreundersoekelse-om?ref=checkpoint 

 

Hvor lang økonomisk levetid har et vindkraftverk? 15 eller 25 år?

 

Spørsmålet bør vekke interesse blant grunneiere og kommuner som forespeiles inntekter i hele konsesjonsperioden! Meldinger og konsesjonssøknader forholder seg til en teknisk levetid på 25 år på de fleste komponentene i et vindkraftverk.

 

2012 publiserte Renewable Energy Foundation (REF) rapporten «The Performance of Wind Farms in the United Kingdom and Denmark». Bak rapporten står den britiske professoren Gordon Hughes – en ledende forsker på vindkraft. Om Hughes skriver REF:

“Dr Gordon Hughes is a Professor of Economics at the University of Edinburgh where he teaches courses in the Economics of Natural Resources and Public Economics. He was a senior adviser on energy and environmental policy at the World Bank until 2001. He has advised governments on the design and implementation of environmental policies and was responsible for some of the World Bank’s most important environmental guidelines.”

I rapporten, antatt å være den mest omfattende undersøkelse som noensinne er laget på dette området, er den økonomiske levetiden for en vindturbin beregnet å være 15 år. Hughes’ undersøkelser viser at 80 % av den samlede energien produseres i turbinens 10 første år og 90 % i de 14 første årene.

Funnene står i skarp kontrast til den informasjon utbyggere av vindkraft gir, og må få konsekvenser for de livsløpsanalyser NVE hittil har bygget sine konsesjoner på. Resultatene får selvsagt også innvirkning på økonomien i prosjektene, på de økonomiske vurderingene i de berørte kommuner og for grunneiernes forventninger om langsiktige inntekter. En av hans konklusjoner er denne:

“Whatever the reasons, the deterioration in initial performance means that the expected returns from the expansion in wind capacity, both for investors and in terms of the reduction in CO2 emissions, have been falling without a concomitant decrease in the private and social costs that are borne by customers and the general public. Clearly this is unsatisfactory at best and it suggests that the benefits claimed for current policies cannot be taken at face value.”

 

Link til rapporten:

http://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf

Kilde: Nettverket «La naturen leve», mai 2013.

Leserinnlegg om verdinedsetting av boliger. Datert 6. februar 2013.

Biolog Ola Wergeland Krog, Østfold, holdt innlegg om vindkraft under Finnskogtinget 2013. Finnskogtinget har konkludert med at vindturbiner ikke hører hjemme på Finnskogen.