Foreløpig informasjon 

 

Eiernes utbytte og renter av lån

 

Renteutbytte: 105 millioner

Aksjeutbytte: 195 millioner

Årlige utbetalinger: 300 millioner 

 

Ringsaker Blad:

"Årlig utbetaler Eidsiva et utbytte på 300 millioner kroner til eierkommunene. 105 millioner av dette er renteutbytte på eierlånet (etablert i 2011, og som etter gjeldende avtale, løper fram til 2026 med en fastrente på sju prosent – lånet ga også Eidsiva en årlig skattegevinst på 28 mill).

De siste årene har Eidsiva måttet tære på egenkapitalen for å kunne betale utbytte. Dette har bekymret styret som ikke overraskende mener det er lite bærekraftig."

 

 

Oppland fylke: Oppland Fylkeskraft AS -> 9,3 % i Eidsiva

Renteutbytte: 6 millioner          Inntekter totalt: 27 millioner

 

Hedmark fylkeskommune: Hedmark Fylkeskraft AS -> 21,8 % i Eidsiva

 

Hamar kommune: Hamar Energi Holding AS -> 21,8 % i Eidsiva

Inntekter totalt: 66 millioner kroner

                                                

Ringsaker kommune: 4. største eier -> 15 % i Eidsiva 

Renteutbytte: 16 millioner        Inntekter totalt: 45 millioner 

 

Gjøvik kommune: -> 3,3 prosent i Eidsiva

Renteutbytte: 3,5 millioner       Inntekter totalt: ca. 10 millioner

Aksjonærer og eierandeler:

 

Hedmark Fylkeskraft AS

21,802 %

Hamar Energi Holding AS

21,802 %

LGE Holding AS

16,556 %

Ringsaker kommune

14,642 %

Oppland Fylkeskraft AS

9,271 %

Gjøvik kommune

3,271 %

Løten kommune

1,927 %

Østre Toten kommune

1,775 %

Elverum Energi AS

1,250 %

Åmot kommune

1,189 %

Trysil kommune

1,187 %

Engerdal Energi Holding AS

1,035 %

Nord-Fron kommune

0,931 %

Ringebu kommune

0,759 %

Øyer kommune

0,703 %

Stor-Elvdal kommune

0,594 %

Nord-Odal kommune

0,338 %

Øystre Slidre kommune

0,325 %

Vestre Slidre kommune

0,306 %

Vang kommune

0,073 %

Lesja kommune

0,057 %

Kongsvinger kommune

0,052 %

Åsnes kommune

0,028 %

Eidskog kommune

0,027 %

Sør-Odal kommune

0,026 %

Grue kommune

0,026 %

Våler kommune

0,026 %

Skjåk kommune

0,023 %

HEAS –-> Eidsiva Energi AS

 

2004: 3 selskaper slås sammen til HEAS:

 

* Hedmark energi Holding AS – «HEAS»

* Hamarregionen Energiverk AS – “HrE”

* Lillehammer og Gausdal Energiverk AS – “LGE”

 

Selskapet skifter senere navn til Eidsiva Energi AS.

Opplands fylkesordfører orienterer om Oppland Fylkeskraft AS

Oppland fylke eier 9,39 prosent av Eidsiva gjennom Oppland Fylkeskraft AS - et heleid Holdingselskap.

Opptak-utsnitt fra "innkomne spørsmål" under Opplands Fylkesting 15. juni 2015: Eivind Brenna (Oppland V) stiller spørsmål vedr. fylkets kapitalforvaltning og dens etiske retningslinjer.

Opplands fylkesordfører Gro Lundby (Ap) skisserer fylkets eierskap/avkastning i Oppland Fylkeskraft AS og Eidsiva.

http://oppland.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?movieID=5&start=2091&end=141&duration=-1950&sid=442742&cid=1