9. jun, 2014

Vindkraftseminaret 2009 - NVE - presentasjoner

9. jun, 2014

Havørn og vindkraft

www.forskningsradet.no

Espen Lie Dahl – Norsk institutt for naturforskning.

8. jun, 2014

Konfliktvurdering: Vindkraft – friluftsliv, reiseliv og  bosetting

www.vestforsk.no

I utgangspunktet samme presentasjon som 2009-utgaven. Friluftsliv vis a vis vindkraft ny konfliktvurdering.

8. jun, 2014

Vindkraft som reiselivsressurs

www.nve.no

Roar Svenning, Stokkøya Sjøsenter

Vindkraftseminar Stavanger 7. - 8. september 2009

8. jun, 2014

Vindkraft & Reiseliv

www.nve.no

Vindkraft, reiseliv og miljø – konklusjoner fra en konfliktanalyse

Vindkraftseminar Stavanger 7. – 8. september 2009

Presentasjon v/ Eli Heiberg, Vestlandsforsking