23. apr, 2015

Offshore: Neste generasjon turbinfundamenter?

www.tu.no

Turbinfundamenter som suger seg ned i havbunnen.

Det såkalte Mono Bucket-fundamentet fungerer som en bøtte som snus opp ned før vannet pumpes ut og det oppstår undertrykk. Dermed blir fundamentet presset ned i havbunnen.

TU 21. april 2015.

23. apr, 2015

STORTINGET: Seminar om nytt eierskapsregister. Påmeldingsfrist 27. april.

Arbeiderpartiets finansfraksjon, Tax Justice Network - Norge, IKT-Norge og Finans Norge inviterer til seminar på Stortinget tirsdag 28. april: 

http://taxjustice.no/ressurser/seminar-om-nytt-eierskapsregister

 

3. februar 2014: Finansdepartementet foreslår å stenge Aksjonærregisteret for offentlig tilgang. Svært mange høringsuttalelser er uenige, også Justisdepartementet.

5. februar 2015: Ap og Krf fremmer forslag mot skjult eierskap. Går sammen om et forslag for første gang i inneværende Stortingsperiode.

7. mai 2015: Finanskomitéen gjennomfører høring. Søknadsfrist for å delta på høring: 29. april kl. 16:00.

5. juni 2015: Foreløpig dato for behandling i Stortinget! 

 

Representantforslaget fra stortingsrepresentantene Marianne Marthinsen og Hans Olav Syversen om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskaper:

 

  • 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap og styrke innsatsen mot skattekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking.
  • 2. Stortinget ber regjeringen påse at et slikt register følger opp Financial Action Task Forces anbefalinger fra 2012 om internasjonale standarder for bekjempelse av hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering og spredning, og at registeret følger opp EU-reguleringen på dette området.

 

Bakgrunn for behovet for økt åpenhet om eierskap og selskapsstrukturer:

www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-057/

 

Se oversikt over debatten om egentlig eierskapsregister fra februar 2014 og frem til i dag:

http://taxjustice.no/ressurser/kriminelle-tjener-pa-skjult-eierskap

7. feb, 2015

Selskapene vil fortsette som før

www.publishwhatyoupay.no

Den franske økonomen Gabriel Zucman tror ikke OECDs nye skatteforslag vil stoppe den omfattende skatteplanleggingen i multinasjonale selskaper. Nå skal han granske overføringer til skatteparadis.

I september la OECD fram de syv første tiltakene i sitt BEPS-prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting). Retningslinjene skal bekjempe de multinasjonale selskapenes uthuling av skattefundament og overskuddsflytting. Bakgrunnen for prosjektet er at nasjonale skatteregler ikke har klart å henge med i utviklingen av globale selskapsstrukturer, flytende kapital og en digital økonomi. BEPS er støttet av 44 land, og i desember skal OECD legge frem en helhetlig handlingsplan. Tiltakene skal deretter innføres i alle landene.

PWYP: 30.01.15.

7. feb, 2015

Forskrift om land-for-land-rapportering

www.regjeringen.no

Lov- og forskriftsreglene trådde i kraft 1. januar 2014.

7. feb, 2015

Arbeiderpartiet krever at Norge får en åpent tilgjengelig aksjebok

www.publishwhatyoupay.no

Marianne Marthinsen (Ap) har sendt et skriftlig spørsmål til næringsminister Monica Mæland (H) der hun ber statsråden bekrefte at vi får et åpent aksjonærregister i Norge. Hun krever at både ultimat eier og børsnotert selskap skal være søkbart.

PWYP: 02.02.15.