Vellykket vindkraftseminar 1. oktober!

Lydhør forsamling!

La Naturen Leve (LNL) og Handelshøyskolen BI arrangerte vindkraftseminar 1. oktober. Mer enn 100 deltakere lyttet til og debatterte med statsråd Tord Lien, fremtredende forskere samt representanter for utbyggerbransjen, Zero og Naturvernforbundet.

La Raskiftet Leve deltok på seminaret med styreleder og to av styrets medlemmer. For at andre interesserte også skal kunne ha utbytte av seminarets innhold, foto og video-dokumenterte vi alle innlegg/debatter som legges ut på denne siden.

 

Innledere:

 • Statsråd Tord Lien
 • Professor Kjell Bendiksen, UiO Energi
 • Audun Ruud, senior forretningsutvikler, Cedren/SINTEF
 • Karl Hesstvedt, Havgul Clean Energy
 • Professor Anders Skonhoft, NTNU
 • Kari Elisabeth Kaski, Zero
 • Lars Haltbrekken, leder Naturvernforbundet
 • Professor emeritus Sigmund Hågvar, UMB
 • Geofysiker Sveinulf Vågene

Tema som ble berørt:

 • Landbasert vindkraft i norsk kraftforsyning
 • Norsk vindkraft og klimaeffektene
 • Hvordan virker vindindustrianlegg på natur og mennesker?

"Regjeringens vindkraftpolitikk"

Statsråd Tord Lien (Frp) innledet om regjeringens vindkraftpolitikk.

«Hvordan virker vindindustrianlegg på natur?»

Lars Haltbrekken, Naturvernforbundets leder, innledet om «Hvordan virker vindindustrianlegg på natur?»

"Det tapte landskapet - hva gjør det med oss?

Vindindustrianlegg virker inn på mennesker. Her Sigmund Hågvar, professor emeritus i naturvern (UMB), som innledet om: «Det tapte landskapet - hva gjør det med oss?»

"Miljøbelastninger fra vindturbiner" - især støy får stor oppmerksomhet!

Geofysiker Sveinulf Vågene innledet om "Miljøbelastninger fra vindturbiner". Støy fra vindindustrianlegg virker inn på mennesker, og må tas på alvor. Vågene har stor kompetanse på støy fra vindturbiner.

Samfunnsøkonomisk perspektiv på industriell vindkraft i Norge

Professor Anders Skonhoft, Institutt for samfunnsøkonomi NTNU, innledet om samfunnsregnskapet for industriell vindkraft i Norge. Konklusjon: Vindkraften i Norge er dyr og meningsløs energi.