Det har vært en lang prosess fra Ola Børke, Austri Vind, fikk grønt lys til å gå videre med vindkraftplanene av Trysil formannskap, august 2010, til pågående klagebehandling i Olje- og energidepartementet. Framforhandlingen av lukrative vertskommuneavtaler og grendefond/bygdepenger har preget konsesjonsprosessen, og gitt klare føringer for kommunenes positive holdning til vindkraft i Raskiftet.

 

OED har intensjoner om å konkludere i løpet av 2015. Vil OED ta hensyn til Forsvarets interesser?