Tove Kristiansen: Raskiftet-toppen (808 m.o.h.) i høstlige farger 20.09.14.

600 løpesedler, som oppfordrer til oppmøte på klagebefaringen 17. oktober, faller ned i diverse postkasser rundt Osensjøen i dag, 23. september. Kan hende må vi trykke opp flere. Ikke alle hytteeiere har postkasse. Hjelp oss å spre informasjonen. 

Her jobbes det under høytrykk! Forsvaret kommer til å ha partsinnlegg under befaringsmøtet. Strålende! LRL registrerer med glede at det tikker inn varsler til OED - som bekrefter ønsket om å framføre et forberedt innlegg den 17. Dette blir spennende...
 
Send en e-post til tollef.taksdal@oed.dep.no hvis du har noe hjertet du gjerne vil fortelle OED under befaringsmøtet. Tidramme for forberedte innlegg er satt til 10 minutter. Lykke til.
 
 
Løpeseddel:
 
 
OED inviterer til åpen klagebefaring for Raskiftet 17. oktober. Det er NÅ det gjelder!

Resultater krever engasjement. Derfor oppfordrer La Raskiftet Leve alle fastboende & hyttefolk i området om å vise sin motstand mot Raskiftet vindkraftverk ved å møte opp på OEDs klagebefaring, fredag 17. oktober, nærmere bestemt Søre Osen Samfunnshus kl. 11:30 – der det avholdes befaringsmøte med lunsj, informasjon, innmeldte innlegg og åpne spørmål. Oppsummering og avslutning i Osvang Samfunnshus kl. 16:00.

Har du lyst til å følge delegasjonen på befaringsrunden, finner du utførlig info på www.laraskiftetleve.com Takk for at du informerer naboer, hyttefolk og andre interessenter om klagebefaringen og møtet. Ditt engasjement gjør en STOR forskjell. Vel møtt.
 
La Raskiftet få leve!
 
 
Rull nedover siden, så finner du OEDs invitasjon til klagebefaring.

Nina H. Hagebakken: Butjernet

Invitasjon til klagebefaring - mottatt 25.08.14.

Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot - klagebefaring

 

Olje- og energidepartementet har til behandling klagene på NVEs konsesjonsvedtak av 30. januar 2014 vedrørende Austri Raskiftet DAs konsesjonssøknad for Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner.

I forbindelse med klagebehandlingen vil det bli gjennomført et åpent møte og befaring av planområdet fredag 17. oktober 2014. Møtet vil begynne kl. 11:30 på Søre Osen Samfunnshus. Første befaringspunkt er Osvang Samfunnshus kl 10. Befaringen vil bli ledet av Olje- og energidepartementet med Austri Vind AS som teknisk arrangør.

Befaringen vil foregå med felles buss.

På befaringsmøtet vil departementet kort orientere om saksbehandlingen før tiltakshaver gir en kort fremstilling av utbyggingsplanene. Deretter er det åpent for at parter, representanter for kommunen, organisasjoner og andre berørte kan stille spørsmål og kommentere saken.

Forberedte innlegg bes meldt til e-postadressen nedenfor.

Departementet vil befare Kvitvola vindkraftverk i Engerdal dagen før. For dem som måtte ha ønske om å delta på begge befaringene, så vil bussen etter avslutningen 16. oktober ved Engerdal samfunnshus fortsette til Trysil Radisson Hotell, med avreise til Raskiftet 08:30 neste dag.

Vedlagt følger utkast til befaringsprogram.

 

Eventuelle merknader til befaringsprogrammet mv. sendes Olje- og energidepartementet ved Tollef.Taksdal@oed.dep.no  snarest, og innen mandag 22. september.

 

 Med hilsen

 

Tollef Taksdal (e.f.), underdirektør                                    

Gro Caroline Sjølie, rådgiver

 

 

LRL tok kontakt med OED 26. august.

Med invitasjonen fulgte et forslag til befaringsprogram, som i likhet med NVEs sluttbefaring, inkluderte tur til vindmålemasta på Ulvsjøfjellet. LRL tok kontakt med OED 26. august for å sondere muligheten for å endre befaringstraséen. Fulgt opp av flere tilsvarende lokale oppfordringer, samt invitasjon til å bli med på guidet-tur i Raskiftet-området. Både LRL og Tore Kjernli, i kraft av å være lokal grunneier og kjentmann, sa seg villige til å stille som guider.

            LRL mener området rundt vindmålemasta ikke representerer planområdets landskapskvaliteter, og har sett det som viktig at OED legger befaringen til mer sentrale områder for den planlagte utbyggingen - som Raskiftet-toppen og Butjernet. Det vil gi delegasjonen større forståelse for Raskiftets natur- og friluftslivsverdier. Hvorfor NVEs konsesjonsvedtak er påklaget.

            Gleden var derfor stor da Tollef Taksdal, saksbehandler og underdirektør i OED, ga tilbakemelding om at befaringen av området ved vindmålemasta går ut til fordel for Raskiftet-toppen/Butjernet. Departementet hadde tatt forespørselen opp med tiltakshaver som bekreftet at en slik befaring kunne gjennomføres. Kommer tilbake til mer info rundt oppmøteplassen for veien opp til Raskiftet.

 

BEFARINGSPROGRAMMET

 

08:30:   

Avreise Radisson for eventuelt interesserte

10:00:   

Befaringspunkt – møteplass Osvang Samfunnshus, Nordre Osen. Påstigning for nye deltagere.

11:10:

Befaringspunkt – Møteplass Søre Osen kirke. Bussen kjører østsida av sjøen.

11:30  

Befaringsmøte med lunsj på Søre Osen Samfunnshus. OED/Austri informerer. Lunsj, meldte innlegg og åpne spørsmål. Buss videre langs vestsida.

13:30:  

Tur opp til Raskiftet-toppen og Butjernet. Møteplassen er ikke annonsert. Kommer tilbake til mer info.

16:00:

Retur til Osvang Samfunnshus.Oppsummering og avslutning av befaringen. Bussen går videre til Hamar for eventuelle interesserte.

19:00:  

Adkomst Hamar jernbanestasjon.