4. jun, 2014

Ny rapport: «Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige 2013», april 2014.

cvi.se

Ny rapport: «Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige 2013». Presentert april 2014 av «Nätverket för vindbruk».

(Husk å ta med i betraktning at «Uppsala Universitet Campus Gotland är noden med ansvar för utbildnings- och kompetensfrågor i det nationella nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten. Denna sammanställning är utförd som en del av detta uppdrag.»)

»Denna rapport är en uppföljning på sammanställningen Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige 2011-12, vilken utkom i januari 2013 och finns publicerad på Nätverket för vindbruks hemsida. I föreliggande rapport har vi sammanställt ny och pågående vindkraftsforskning från 2013. Rapporterna finns även på engelska.

Syftet med dessa rapporter är att få en årlig överblick av vad som sker inom vindkraftsforskningen i Sverige. I sammanställningen ingår nyligen genomförd forskning samt forskning som pågår men ännu inte publicerats. Innehållet är forskning om vindkraft och dess inverkan på samhälle och miljö samt forskning för att utveckla tekniken.

Rapporten hänvisar till akademiska artiklar, avhandlingar och uppsatser från 2013. Uppgifterna kommer från olika databaser och från direktkontakter med lärosäten och forskare i Sverige. Vi har försökt vara så heltäckande som möjligt och tar gärna emot ytterligare bidrag. En ny rapport kommer att publiceras en gång om året.

Den förnybara energikällan vindkraft debatteras livligt i media utifrån olika perspektiv som miljöpåverkan, tillståndsprocess, klimatförändringar, energipolitik m.m. Ibland är det svårt att få ett grepp om vilka åsikter som grundar sig på fakta. Uppenbart finns det ett stort behov av faktabaserad, oberoende och trovärdig kunskap om vindkraft som grundar sig i forskning.»