Ny svensk metode revolusjonerer utbygging av vindkraft!

Fra venstre: Peter Forsberg (Affärsutvecklare), Patrik von Ahn (VD Erigovis), Mats Melbin (Affärsutvecklare).

 

 ERIGOVIS i Örnsköldsvik introduserer et nytt system for å bygge vindkraftverk. Bak idéen står Patrik von Ahn, Magnus Ödling och Roger Angerstig fra Örnsköldsvik. Nå vil Erigovis satse på markedet gjennom blant annet å bygge et fullskala prototype-tårn for å vise systemets styrke.

 

 

I grove trekk bygger konseptet på to patenter: 

1) mindre prefabrikkerte elementer kommer til byggeplassen der de sveises og monteres opp til et tårn med ERIGOVIS-metoden.

2) tårnet benyttes som kran for å heise opp generator, nacelle, blad etc. Store tunge kraner blir overflødige. 

ERIGORAISE & ERGOLIFT - konseptet

Patentsökt metod för att resa torn med mindre plåtsektioner prefabricerade från tillverkare. Domkrafter höjer upp tornet i ca 3 meters etapper så att element kan läggs på underifrån. Efter svetsning sänks domkraften för att sedan via omtag hissa upp den 4 meter varpå nya element kan förberedas för svetsning. Målning av elementens svetsskarvar sker under processen efter svetsning.

Erigovis-konseptet vil gjøre vindkraft mer lønnsom:

 

- Bedrer logistikk-utfordringene

- Kostnadseffektive tårn da diameteren kan økes

- Minsker behovet for kraner

- Enklere vedlikehold

- Billigere tårn

ERIGORAISE

 

 

 

Resning nerifrån och upp

Tornets sektioner kommer prefabricerade från fabrik i tremeterssektioner. Dessa reses med hjälp av patentsökt lyftutrustning och svetsas och målas allt eftersom en ny sektion sätts på plats. Sektionerna produceras i inomhusmiljö som byggs upp runt tornet för att säkerställa kvaliteté på svetsar och målning. Logistiken för tornen i sektioner är den stora vinsten och blir markant bättre jämfört med dagens 20-meters sektioner.

 

 

 

Tornet levereras i tremeters sektioner

Lösningen möjliggör att transportera tornen i tremeters höga sektioner som är kompletta (prefabricerade) inklusive komponenter. Storleken gör att de klarar de mått och restriktioner som finns gällande transporter på väg (tunnlar, viadukter etc.). Detta ger stora fördelar för kund med tids- och kostnadseffektiviseringar. Dessutom är det möjligt att på ett effektivt sätt transportera och uppföra verk på karga och kuperade platser med smala och kurviga vägar.

ERIGOLIFT

Tornet som kran för att hissa komponenter

Konceptet bygger på att man använder sig av vinschar och en lyftanordning som rider längs tornets vertikala axel med stödben. Denna lyftanordning har armar som håller t.ex. generator, noskon eller vingar under färden uppåt och för dessa på plats uppe på turbinhuset när hela anordningen vinschats upp. Denna lyftanordning kan med fördel transporteras runt mellan vindkraftverken för att serva en hel park.

Mindre hindertid

Grundtanken med detta är att slippa användningen av dyra, tunga och stora kranbilar för att lyfta upp tunga komponenter till toppen av vindkraftverket 100 meter över marknivån. Kan man eliminera behovet av stora kranbilar får det till följd att kostnaderna för att bryta ny väg till byggplatser kan minskas och de logistiska fördelarna med detta koncept förstärks. Det medför även att tiden för att åtgärda ett driftstopp kan kortas så mycket att investeringen av ERIGOLIFT snabbt betalar sig och vindparken producerar energi istället för att stå stilla.

Erigovis - Ett lyft för vindkraften

Den främsta fördelen med systemet är att dyra lyftkranar blir onödiga för att bygga vindkraftverk. Tornet byggs och reses samtidigt på den plats där vindkraftverket skall stå genom att man svetsar ihop två eller fler mantelplåtar som tillsammans bildar formen av en cylinder och pressar dessa uppåt med domkrafter. Det är dessutom miljövänligt, med Erigovis system behöver man inte bygga stora vägar genom skogen för att kunna montera vindkraftverken. 

- Jag är säker på att det kommer revolutionera vindkraftsbranschen och skapa nya förutsättningar i en konservativ bransch. Tekniken är inte ny, den har funnits länge inom andra branscher.  Vi har anpassat konceptet till vår bransch och patenterat den, säger Erigovis VD Patrik von Ahn.

Intresset för vindkraft började för flera år sedan när Åsele kommun planerade att köpa vindkraftverk och anlägga en vindkraftspark. Projektet genomfördes aldrig, men tankarna på hur byggprocessen skulle kunna förbättras hade vaknat och vid den tidpunkten inleddes även diskussioner med andra intressenter inom vindkraftsindustrin. 

-  Vi har fortsatt att arbeta med olika innovationer inom området eftersom vi sett att det finns stora logistiska förbättringsområden i samband med transport och uppförande av verken. Även service och underhåll har potentiella förbättringsområden som kan optimeras och på så sätt göra vindkraft mer ekonomisk och skonsam för miljön, säger Patrik von Ahn. 

Nu vill Erigovis bygga ett fullskaligt prototyptorn för att uppvisa styrkan i systemet för marknaden. Tornet ska både väcka intresse hos presumtiva kunder och samarbetspartner men också öka förståelsen för tekniken och dess fördelar. Projektet är dessutom strategiskt placerat på ett industriområde intill E4:an, vilket gör att tornet kommer att vara väl synligt och därmed bli en naturlig reklampelare för Erigovis.

- Det känns angeläget med nya idéer inom förnybar energi och Erigovis har onekligen tillfört något nytt i vindkraftsbranschen. Marknaden har visat starkt intresse för konceptet och jag tror att prototyptornet är precis vad som behövs för att kunna gå vidare med kunderna, säger Erika Enered Fredriksson, Norrlandsfonden.

 

Kilde: Norrlandsfonden 14.10.14.

Klättrande lyftkran kan underlätta för vindkraftbranschen

En tornmonterad klättrande kran istället för en stor och tung konventionell lyftkran. Det är tanken bakom ett nytt koncept som kan underlätta rejält vid monteringen av vindkraftverk i svårtillgänglig miljö.

Både vid byggandet och underhållet av vindkraftverk krävs tunga lyft. Ibland är det svårt, eller nästan omöjligt, att få fram traditionella lyftkranar utan att göra alltför stor inverkan på den omgivande miljön och naturen. Utifrån det perspektivet har Energimyndigheten nu beslutat om att stödja ett projekt där företaget Erigovis AB ska ta fram underlag för en prototyp för ett helt nytt lyfthjälpmedel till vindkraftsindustrin.

– En ny lyftteknik kan medföra mindre påverkan på naturen och ge förbättrad tillgänglighet. Platser med goda vindlägen, där vindkraftverk tidigare inte har kunnat byggas av olika orsaker, kan med denna nya teknik bli tillgängliga. Teknik som underlättar och bidrar till minskade kostnader vid uppförande och underhåll av vindkraftverk är angelägen, säger Arne Andersson vid Energimyndigheten.

Kranen ska kunna monteras på ett torn men även kunna flyttas enkelt mellan olika torn. Lyftanordningen ska också kunna utrustas med olika moduler som anpassas för att kunna lyfta ett vindkraftverks olika delar och för regelbunden service och underhållsarbete.

– Det kommer att vara en utmaning att utveckla en sådan här kran för vindkraftverk men det kommer att medföra betydande vinster avseende montering och underhåll av vindkraftverk i framtiden, säger Patrik von Ahn, VD Erigovis AB.

Behovet av alternativ lyftteknik har uppstått eftersom det idag behövs stora och dyra lyftkranar vid installation och service av vindkraftverks olika delar som torn, turbinhus, generator och blad. Många befintliga vindkraftsparker byggs med avlägsna geografiska placeringar och i otillgänglig terräng där det är svårt och kostsamt att komma fram med tunga kranar. I och med att det är stora vikter som transporteras så krävs väl förstärkta och breda vägar vilket medför höga anläggningskostnader.

Energimyndigheten bistår projektet med ett stödbelopp som uppgår till knappt 2 miljoner kronor.

Totalsegrare i vinnande affärsplaner - kategori Miljö & Energi - Venture Cup Nord Regionfinal våren 2013.

Erigovis från Örnsköldsvik

Erigovis avser att exploatera två patenterade uppfinningar som rör resande av tornkroppar och lyft av tunga komponenter till toppen av tornen vid byggande av vindkraftverk. Dessa uppfinningar bildar ett helhetskoncept som löser många av de logistiska problem som vindkraftsindustrin brottas med idag. De främsta fördelarna är att lyftkranar blir onödiga för att bygga vindkraftverk och att logistiken förenklas avsevärt.

Lagmedlemmar: Sten Wigert, Patrik von Ahn, Magnus Ödling, Roger Angerstig