5. des, 2014

Naturvernforbundet frykter økt nedbygging av natur

naturvernforbundet.no

- Før helga kom regjeringen med nye støtteordninger til vindkraftindustrien som Naturvernforbundet frykter vil føre til økt nedbygging av viktige naturområder i Norge. Derfor har Naturvernforbundet gått mot endringen av avskrivningsreglene som regjeringen nå vil gjøre for vindkraftverk. Stortinget må i sin behandling av statsbudsjettet som kommer onsdag sørge for at vi tar vare på naturen, ikke bygger den ned slik regjeringen nå foreslår.

Martin Ødegaard 06.10.14.

19. nov, 2014

LNL om avskrivningsreglene for vindkraft - notat

lanaturenleve.no

La Naturen Leve er skuffet og frustrert over regjeringens forslag til nye avskrivningsregler, og har bedt om møter med medlemmer i Energi- og miljøkomiteen.

«5. november hadde vi møter med Høyre og AP, og vil i nær fremtid ha drøftelser med FrP og KrF. Vi har utarbeidet et notat om saken som vi gir til politikerne, og som vi ellers har gitt vid spredning. Vi ber våre medlemmer bruke notatets innhold i egne avisinnlegg, eller i diskusjoner lokalt. Les det!»

19. nov, 2014

Norwea advarer Finansdepartementet mot å ignorere Stortingets ønske om fornybarutbygging

www.tu.no

Norwea advarer Finansdepartementet mot å ignorere Stortingets ønske om fornybarutbygging.

– La oss bare gjøre én ting aldeles klinkende klart for statssekretæren. Det er ikke opp til verken Olje- og energidepartementet eller Finansdepartementet å endre målet et samlet Storting vedtok i forbindelse med avtalen mellom Sverige og Norge, nemlig at man skal legge til rette for at minst halvparten av utbyggingen skal komme i Norge, sier Andreas Thon Aasheim i Norwea til Teknisk Ukeblad.

TU: 11.02.14.

19. nov, 2014

Socialdemokraterna kan tette svensk vind-smutthull

www.tu.no

Det er dessverre en økende andel svenske vindkraftutbyggere som utnytter det svenske skattesmutthullet, sier Claes Hedenström i Vattenfall.

TU: 18.09.14.

19. nov, 2014

KrF og Venstre vil sikre norsk vindkraftutbygging

www.tu.no

Krfs Rigmor Andersen Eide er enig med Elvestuen i at avskrivingsreglene må bli bedre:

– Med de signalene som er gitt, forventer jeg at regjeringen kommer med noe i statsbudsjettet. Der står vi samme med Venstre. Hvis det ikke kommer noe nå, kan vi bare glemme å få bygget ut vesentlige deler av dette i Norge, sier hun til Teknisk Ukeblad