Storheia (Sør-Trøndelag) før og etter vindkraftutbyggingen!

Du er for grønt skifte & fornybar energi og samtidig glad i naturen?

 

Bruk din stemme fornuftig. Gjør en forskjell!

www.lanaturenleve.no 

JA TIL FORNYBAR ENERGI, MEN

VINDKRAFT I NORSKE KOMMUNER ER ET FEILGREP

PRESSEMELDING FRA LA NATUREN LEVE (LNL)

La Naturen Leve oppfordrer velgerne i alle kommuner hvor det planlegges vindkraftutbygging til å konfrontere sine politikere med de negative konsekvensene utbygging vil medføre.

Alt for lenge har utbyggernes gyldne løfter om lokal verdiskaping, skatteinntekter og arbeidsplasser fått dominere. Udokumenterte klimaargumenter brukes til å forsvare en rasering av norsk natur som er uten sidestykke i nyere norsk historie. Nå må naturødeleggelser, støyplager og visuell forsøpling av lokale turområder bli en del av den lokale debatten før kommunevalget. Det må rettes et kritisk søkelys på både klimaeffekt og påståtte lokale ringvirkninger. Og ikke minst: Vindkraftverkene går i dag med underskudd - hvem skal dekke kostnadene for opprydding, dersom vindindustrianlegg går konkurs?

Vi vil gjennom våre lokale organisasjoner, kontakter og støttespillere over hele landet rette søkelyset mot slike og andre spørsmål i tiden frem mot valget. Vi vil også spørre om økonomien i vindindustrianlegg. Anleggskostnadene er høye, kraftprisene er lave. Det vil de være i lang tid fremover. Høye subsidier gjennom de utskjelte grønne sertifikatene og gratis, forbrukerbetalt, kraftnett til milliarder for fremføring av kraften er ikke nok for kraftindustrien. Statkraft nøler f. eks. på Fosen i Trøndelag som er antatt å være det beste prosjektet i Norge. Hva betyr det for utbygging andre steder og for den konkrete gjennomføring av dyre utbyggerløfter?

Nå må naturbevisste velgere og friluftsfolk kreve klare og begrunnede svar fra sine politikere.

----------------------------

Vedlagte informasjonsbrosjyre http://lanaturenleve.no/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Informasjonsbrosjyre-om-vindkraft-fra-LNL_Kommunevalget.pdf gir velgere - og mediene - noen knagger for å stille relevante spørsmål. LNLs hjemmeside www.lanaturenleve.no  gir flere. Vi stiller gjerne med lokale krefter som kan utdype argumentasjonen og gi den nødvendige lokale forankring. Mediene oppfordres til å kontakte oss for å bli koblet med intervjuobjekter i aktuelle kommuner, eller for å få lokalt bakgrunnsstoff til artikler etc.

Ta kontakt med Styreleder Sveinulf Vågene, tlf 4055 1670, styremedlem Håvard Melbye, tlf 981 34 671, politisk rådgiver Vidar Lindefjeld, tlf 915 17 249, rådgiver Stig Alfred Eikeland, tlf 458 69 861.

September 2015

LA NATUREN LEVE