12. feb, 2014

Elsertifikater: Statusrapport februar 2014

www.nve.no

Statusrapporten er en oversikt fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet i samarbeid med Energimyndigheten i Sverige om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

12. feb, 2014

NVE vil øke prisene på elsertifikatene

www.tu.no

I går ettermiddag leverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og den svenske Energimyndigheten rapporter til sine departementer med forslag til endringer i elsertifikatordningen i forbindelse med den såkalte kontrollstasjonen som skal finne sted i 2015.

12. feb, 2014

Krever endring i regelverket for elsertifikater

www.tu.no

Vindkraftbyggerne risikerer enorme tap hvis de blir forsinket.

12. feb, 2014

Elsertifikatordningen fungerer etter hensikten

www.nve.no

Norge og Sverige er på god vei til å nå målet om 26,4 TWh ny kraftproduksjon innen utgangen av 2020, viser rapporter NVE og den svenske Energimyndigheten i dag overleverer til sine departementer.

12. feb, 2014

Les mer om kontrollstasjonen

www.nve.no

Avtalen mellom Norge og Sverige angir at eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal gjøres i forbindelse med en såkalt kontrollstasjon der de to landene i fellesskap påser at ordningen fungerer etter hensikten.