1. jan, 2015

Det kunne gått mye verre

www.glomdalen.no

Brannsjef Harald Bjerkan berømmer innsatsen til alle som bidro i forbindelse med skogbrannen ved Holmsjøen i Eidskog.

– Med sterkere vind så er det vanskelig å tenke seg hva som kunne skjedd. Det kunne gått mye verre. Dette er et gammelt hogstfelt, og det var rask varmespredning. I tillegg var det på kanten av tettskog, forklarer han.

– Det var et ulent terreng, noe som krever mye. Hadde det tatt fyr i selve skogen hadde vi fått en fryktelig jobb. Det kreves store ressurser, og vi hadde god nytte av ATV'en som vi kjøpte for to år siden, sier Harald Bjerkan.

– Det viser at det er viktig med god beredskap og at vi har tilgang til godt utstyr. Vi måtte flere steder bære utstyret inn i skogen, sier Bjerkan.

Glomdalen 21.04.11.

1. jan, 2015

Skogen brenner! En eksplosiv turbinbrann kan få uante konsekvenser...

Foto: Ken Olaf Storaunet, Skog og landskap.

1. jan, 2015

Alarmsentral Brann - 110-innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker. Regionen er sammenfallende med Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter.

 
Elverum kommune er vertskommune for drift av regional 110-sentral for Innlandet. Elverum kommune har delegert driftsansvaret for 110- sentralen til Midt Hedmark brann og Redningsvesen IKS.
 
110-sentralen har som hovedoppgave å håndtere nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker, m.v. Sentralen har også tilknyttet ca 2750 Automatiske brannalarm-anlegg fra offentlige og private næringsbygg. I tillegg utfører de tilleggstjenester innenfor overvåkning og mottak av trygghetsalarmer.
 
110-innnlandet tvitrer om branner, ulykker og andre henelser av samfunnsmessig interesse. 
1. jan, 2015

Stopper skogsdrift etter skogbrann

www.nrk.no

Glommen Skog har stoppet all skogsdrift i Glåmdals-regionen og deler av skogsdriften fra Elverum og nordover på grunn av stor skogbrannfare.

En av Glommen Skogs skogsmaskiner lagde mandag en gnist som førte til skogbrann i Stor-Elvdal.

– Skogbrannen kom som en følge av markberedning, og vi har stoppet all bruk av disse maskinene i Østerdalen, sier regionsjef i Glommen Skog, Sverre Holm.

– Blir det pålegg om stans kan det koste meg 70- til 80- tusen kroner i omsetning i uka, og det er mye penger for en liten bedrift, avdragene på maskinene løper. Nå håper jeg på litt regn, som kan dempe skogbrannfaren, sier Matsen.

Østlendingen 24.07.13.

1. jan, 2015

Driver mer med redning enn brann

www.ostlendingen.no

– Vi møter stadig større forventninger, og de ønsker vi å innfri så sant vi kan. Vi forsøker å bidra der vi kan, og se hva som er samfunnsnyttig, i stedet for å falle inn i blårusstankegangen der pengene styrer. Vi brannfolk er her for innbyggerne, sier Nils-Erik Haagenrud

Østlendingen 08.01.14.