18. aug, 2013

Konsesjonssøknaden Raskiftet vindkraftverk

13. aug, 2013

Befaring på Raskiftet

13. aug, 2013

Meldingsbrosjyre

13. aug, 2013

Vedlegg konsekvensutredning

13. aug, 2013

Konsekvensutredningen for Raskiftet vindkraftverk

www.austri.no

KU Raskiftet vindkraftverk - endelig versjon 3. juli 2012. Utreder: Sweco.