Fotodokumentasjon: Vindkraftseminaret 01.10.14.

Handelshøyskolen BI v/ Senter for energi og miljø/ Senter for bedriftens samfunnsansvar og La Naturen Leve (LNL) inviterte til seminar om norsk vindkraft på Handelshøyskolen 1. oktober 2014. Olje- og energiminister Tord Lien, sammen med andre innsiktsfulle innleder, ga oss ny kunnskap om ulike sider ved vindkraft i Norge.

Tema:

Fornybar energi og norsk vindkraft.  Uproblematisk i norsk kraftforsyning?