Osensjøsamlingene * Sørlistøa Fløtermuseum * Osensjøen vest

Sørlistøa Fløtermuseum er en del av Norsk Skogmuseum, og ligger idyllisk til ved sjøkanten langs vestsida av Osensjøen - nær Trysil og Rena. Her har det blitt drevet tømmerfløting helt fra siste halvdel av 1700- tallet og fram til 1984. Sørlistøa er et autentisk fløtingsmiljø med båter, bygninger og gjenstander fra den tiden Sørlistøa var base for fløtinga i området. Den gamle slepebåten M/S Trysilknut fra 1914 ligger om sommeren fortøyd rett utenfor museet sammen med flere varpebåter.

Utstillingen i museet forteller historien om tømmerfløtingen på Osensjøen og elvene omkring. Her er også litt om fiske i sjøen og tømmerdrift i skogen i gamle dager. De vakre treutskjæringene over fløter- og skogsarbeiderlivet, laget av kunstneren Ragnar Nysæther, er med på å prege utstillingen.

Museet er sommeråpent med tilbud om omvisning. Den gamle fløterkoia er innredet som kiosk og museumsbutikk. Her kan du få servert nystekte vafler, kaffe og kioskvarer mens du nyter utsikten utover Osensjøen. Eller du kan kose deg inne i koia med fyr på peisen.

 


Om fløting i Osensjøen

Fløtinga i Osensjøen og bivassdragene begynte antagelig i årene like etter at bosettingen tok til, det vil si i siste halvdel av 1700-tallet.

Til å begynne med ble alt tømmeret fraktet til Valmen (utløpet av Osensjøen) for selgers regning. Der ble det tatt imot og merket av kjøperne, før det ble fløtet nedover de ville strykene i Søre Osa og videre ut i Rena og Glomma. I senere tid overtok Glomma Fellesfløtingsforening ansvaret for hele fløtinga i Osensjøen og bivassdragene.

Osensjøen er nesten tre mil lang. Fløtinga ble derfor både arbeidskrevende og tidkrevende. I den første tiden ble tømmeret samlet i flak på noen få tylfter (en tylft = 12 stokker) og trukket med handmakt langs land eller med robåt over sjøen. Når vinden var gunstig, kunne den også utnyttes under transporten. Senere ble tømmeret samlet i ringbommer og trukket ved hjelp av store flåter med gangspill.

Fra 1914 ble ringbommene slept over sjøen med dampbåten D/S Trysilknut. Båten kunne ta med seg ringbommer på opp til 2000 tylfter når det var gode vindforhold. Spillflåtene var fortsatt i bruk i mange år. De ble da vesentlig brukt til å trekke tømmerbommene ut fra land over grunnene der Trysilknut ikke kunne gå. I slutten av 1930-åra ble spillflåtene erstattet av motordrevne varpebåter av jern.

 

Trysilknut

Christiana Tømmerdireksjons dampbåt på Osensjøen ble sjøsatt den 2. mai 1914 under navnet D/S Trysilknut. Båten ble bygd ved Glommen Mekaniske Verksted i Fredrikstad, og ble fraktet opp til Osensjøen i smådeler. Den ble satt sammen i Hundsvika ved garden Brevig. Prisen på båten var kr. 30 050. I 1958 ble dampbåten bygd om til maskinskip og fikk navnet M/S Trysil- Knut.

MS Trysilknut er fra sommersesongen 2014 sertifisert for passasjertransport. Museet tilbyr flere båtturer gjennom sommeren.