Naturvernforbundet Hedmark på befaring i Raskiftet.

Hva galt har jeg gjort?

Av Raskiftet

 

Jeg har måttet kjempe kampen før

Jeg hører drønnene rundt meg som forteller at det var nære på

Men jeg klarte det

Nå er trusselen her igjen

Det er noen som ikke er fornøyd med at jeg bare er meg selv

Noen ønsker til og med å knuse meg

Bygge enorme vindmaster på toppene mine

Hva galt har jeg gjort?

 

Det var visst noen som gikk over toppene her

De kunne fortelle

At her var verken rødlistearter av planter, fugler eller dyr av verdi å ta vare på

Kanskje de gikk litt fort?

Jeg gjør så godt jeg kan

Men for noen er det kanskje ikke godt nok?

Her har jeg stått og vært hjem for planter og dyr i tusener av år

Så går det en person på toppene mine

Forteller meg at det har ikke noen betydning

Kanskje de burde visst om alle minnene mine

Ja, kanskje om det unge paret

Nede ved Butjernet i sommer som…!!!

Å, nei

Jeg holder på hemmelighetene

 

Jeg kan nok være litt ugjestmild noen ganger

Men alle smiler allikevel når de kommer fram til varden

Som markerer det høyeste punktet mitt

Det betyr vel kanskje

At noen setter pris på meg slik jeg er allikevel da

Kanskje alle dere som er litt glad i meg

Kan gi meg en hjelpende hånd nå?

Eller kanskje en penn

Som kan fortelle alle hva jeg betyr for dere?

Jeg føler meg så redd

Jeg ønsker alle som vil komme opp til meg, og gi litt trøst,

Veldig velkomne!