Møteplan Trysil kommunestyre:

 

17. september kl. 09:00

29. oktober kl. 17:00

November ......

17. desember kl. 09:00

 

Møteplan Åmot kommunestyre:

 

27. august

23. september

30. oktober

november.......

4. desember - budsjettmøte