"Det er alltid hyggelig å besøke samfunnshuset i Søre Osen", sa Ola Børke i Austri Vind. "Der får man så god traktering!" Stiller oss bak det. Takk for deilig lunsj damer!

 

 

Omfattende vindmåling har resultert i et meget detaljert vindkart og god oversikt over vindressursen i planområdet for Raskskiftet, kunne Ola Børke, Austri Vind, fortelle.

 

 

 

På bakgrunn av det Børke kan fortelle om omfattende vind- og ismålinger i Raskiftet, er det vanskelig å se behovet for å reise to nye vindmålermaster (Kraggåsen i nord og Sæterbekkbotninga i sør) viss formål sies å være detaljkartlegging av vindressursene:

«Når det gjelder vindmåling skiller Raskiftet seg veldig ut. Det som er veldig spesielt her er at all området hvor det egentlig er, så godt som, ferdig kartlagt på vindressurs – ferdig kartlagt i betydning investeringsklart – før konsesjonsspørsmålet er avklart. Så kan man spørre seg: Hvorfor har vi investert så mye i det? Jo, dette prosjektet var det første prosjektet som ble meldt til NVE som kan sies å ikke ligne kysten. Som folk vet - er et spesielt landskap for å framvise og redegjøre for vindressursen, som er det mest avgjørende, og det er målt på 7 ulike punkter i prosjektet som i dag gir grunnlag for et meget detaljert vindkart og god oversikt over for den ressursen som er der.»

Vi mener Børkes uttalelse bekrefter vår vurdering om at to nye vindmålemaster ikke er utslagsgivende for verken detaljkartlegging av vind eller investeringsbeslutning. La oss håpe Trysil kommune samler seg om likelydende dispensasjonsvedtak som Åmot kommune. Høringsfristen gikk ut 20. oktober.

Austri Vind: Omfattende vind- og ismålinger i Raskiftet!

Opptak: Ola Børke orienterer om prosjektet Raskiftet vindkraftverk under et informasjonsmøte i anledning OEDs klagebefaring for Raskiftet 17.10.14. på samfunnshuset i Søre Osen, Trysil. Vi går inn i presentasjonen der Børke orienterer om prosjektets vind- og ismålinger, som har vært omfattende, og resultert i et meget detaljert vindkart og god oversikt over vindressursene i planområdet. Hvorfor Austri Vind har søkt Trysil og Åmot kommuner om dispensasjon fra arealplan for plassering av to nye midlertidige vindmålermaster, etter at NVE har tildelt konsesjon begrunnet i målte vindressurser, kan man sannelig lure på.

Fra OEDs klagebefaring på Raskiftet

Etter befaringen langs Osensjøen og informasjonsmøtet på samfunnshuset i Søre Osen, dro delegasjonen opp på Raskiftet for å ta terrenget i øyesyn. Opptaket er fra selve Raskiftet som dessverre var omringet av tåke og dårlig sikt.

Filmen er rammet inn av to fotografier som er tatt befaringsdagen av Ketil Skogen: http//www.ketilskogen.no

Vi beklager en liten vanndråpe som har sneket seg inn på linsa til venstre i bildekanten.

Ordfører Norderhaugs innspill til OED – klagebefaringen for Raskiftet 17.10.14.

Opptak fra OEDs informasjonsmøte i anledning klagebefaringen for Raskiftet 17.10.14. Trysilordfører Ole Martin Norderhaug (Ap) oppsummerer konsesjonsprosessen for Raskiftet vindkraftverk på vegne av vertskommunen Trysil. Møtet var avholdt i samfunnshuset for Søre Osen, Trysil.

Ordfører Kristiansens innspill til OED – klagebefaringen for Raskiftet 17.10.14.

Opptak fra OEDs informasjonsmøte i anledning klagebefaringen for Raskiftet 17.10.14. Åmot-ordfører Espen André Kristiansen (Ap) informerer OED om på vegne av vertskommunen Åmot. Møtet var avholdt i samfunnshuset for Søre Osen, Trysil. Ordfører Kristiansen (Ap) ble korrigert av kommunestyrerepresentant Tove Brenna Holmen (Ap) som presiserte at det var økonomi, og ikke viktigheten av å støtte opp om ny fornybar energi, som var motivasjonsfaktoren for kommunens konsesjonstilråding.