7. okt, 2014

Professor Kjell Bendiksen, UiO

www.bi.no

Presentasjon: Det norske energisystemet mot 2030

7. okt, 2014

Tor Haakon Bakken og Audun Ruud, CEDREN/SINTEF

www.bi.no

Presentasjon: Gir klimavennlige energiløsninger alltid gode miljøløsninger?

Noen funn fra forskning i CEDREN

7. okt, 2014

Partner Karl Hesstvedt, Havgul Clean Energy

www.bi.no

Presentasjon: Norsk vindkraft - i lys av sertifikatordningen med Sverige

7. okt, 2014

Professor Anders Skonhoft, NTNU

www.bi.no

Presentasjon: Vindkraft i Norge. Dyr og meningsløs energiproduksjon.

7. okt, 2014

Nestleder Kari Elisabeth Kaski, Zero

www.bi.no

Presentasjon: Nullutslippssamfunnet