Foto fra OEDs klagebefaring for Raskiftet 17.10.14.

Humøret på topp etter oppsiktsvekkende innlegg av Forsvaret!

 

Et kort tilbakeblikk på klagebefaringen… Video-opptak slippes etter hvert.

Vi hadde en flott klagebefaring rundt Osensjøen og i Raskiftet uten et eneste vindpust! God og ledig stemning på alle nivå. Ingen provokasjoner. Folk formidlet det de skulle formidle, og kommuniserte på tvers. Begge lokalavisene var til stede. Dekket befaringen, og vil følge opp klageinnlegg til uka. Departementsgjestene var hyggelige, våkne og lydhøre. Satt og noterte fortløpende. Vi følte absolutt at våre innspill ble tatt på alvor - at de ikke kommer til å fare over saken med en harelabb. Skulle det være noe, er det bare å ta kontakt med OED.

På spørsmål når vi kunne forvente et vedtak, fikk vi til svar at Raskiftet var en 2015-sak.  Mer kunne de ikke si om den saken. Vet kanskje mer om framdriften på nyåret.

Befaringens bombe var Forsvaret som IKKE har tenkt å gi seg. Ser ut som Raskiftet kan komme til å bli en kamp mellom departementer. Vi har videofilmet hele informasjonsmøtet, og kommer blant annet til å legge ut Forsvarets innlegg. Så kan dere tolke selv. Nå tørr jeg for alvor å slippe håpet løs. Får Forsvaret gjennomslag, realiseres ikke Raskiftet.  Forsvaret kunne ikke vært klarere… Selv om Austri Vind fortsetter planleggingen, og ordførerne ikke liker utviklingen. La oss håpe Forsvarets standpunkt også kan påvirke de andre vindkraftprosjektene i Hedmark. Skjer mye i Forsvaret for tida. Jagerflyene trenger space.

Teknologisk kan valget falle på lavvindturbiner (3.3 MW) i vindkraftverket. Det betyr i praksis at avstanden mellom turbinene må økes. Totalhøyden er uviss. Rotordiameteren er stor, og skal man unngå at vingespissene subber bakken, må sikkert tårnhøyden økes. Hvilket kan resultere i at to turbiner i planområdets nordende kanskje må strykes. I så fall vil det slå positivt ut for løypenettet i Raskiftet og hyttene i Amunstadskogen. Børke forsikret oss om at løypene hensyntas når de gjør detaljendringer innenfor planområdet. Flott Ola!