23. jun, 2014

Åpent samråd - Sundhedsutvalget - 20. juni 2014

www.ft.dk

Åpent samråd med den danske ministeren for sundhed og forebyggelse, Nick Hækkerup (S), om vindmøllestøy og helseeffekter. Helseministeren må blant annet redegjøre for helseundersøkelsen som skal undersøke de helsemessige konsekvensene av vindmøllestøy.

29. mai, 2014

Danske kommuner er ikke forpliktet til å legge ut områder til vindmøller

Prof. Peter Pagh ved Københavns Universitet har i en notits til en lokalgruppe konstateret, at der ikke eksisterer en retslig forpligtelse for de enkelte kommuner til at etablere vindmøller.

 

Et politisk forlig og en politisk aftale indgået med KL kan ikke forpligte de enkelte kommuner. Der er nogle kommunalbestyrelser, der har afvist at vedtage lokalplaner for vindmøller uanset at vindmøllepark var udlagt i kommuneplanen – og selv om klimaministeriet ikke kan lide det, er de enkelte komunalbestyrelser i deres gode ret til at nægte at vedtage lokalplaner for opstilling af vindmøller (eller alt mulig andet).

Hvis Miljøministeren finder, at der er en væsentlig statslig interesse i at opstille vindmøller et bestemt sted, kan ministeren bruge call in beføjelsen efter planlovens § 3 – men det er indtil nu ikke sket i et eneste tilfælde mht. vindmøller – reglen anvendes meget sjældent og har et snævert anvendelsesområde.

Så en kommunalbestyrelse er i sin gode ret til at afvise at vedtage lokalplaner til opstilling af vindmøller.

29. mai, 2014

Sundhedsminister Astrid Krag lover nu en undersøgelse af vindmøllers indflydelse på mennesker helbre

www.tvsyd.dk

Sundhedsminister Astrid Krag lover nu en undersøgelse af vindmøllers indflydelse på mennesker helbred. Se TV-indslag fra 30/6 2013.

SYDJYLLAND

ER VINDMØLLER SUNDHEDSSKADELIGE?

Sundhedsminister Astrid Krag lover nu en undersøgelse af vindmøllers indflydelse på mennesker helbred. Det har naboer og en række kommuner krævet i årevis.

Senest har Kolding og Sønderborg stillet udpegningen af områder til opstilling af vindmøller i bero med henvisning til usikkerheden om de helbredsmæssiger konsekvenser for naboer.

Kritikerne af store vindmøller har i årevis peget på, at der mangler viden om møllernes påvirkning på folks helbred. Bl.a. har pensioneret overlæge Peter Prinds, Taps ved Christiansfeld længe arbejdet på at overbevise politikerne om nødvendigheden af videnskabelige undersøgelser af bl.a. den lavfrekvente støj fra møller.

En af de politikere, der har lyttet og handlet, er Venstres Hans Chr. Schmidt fra Vojens - og det er ham, der har kaldt bådfe sundhedsminister og miljøministeren i samråd for at få lavet en undersøgelse.

29. mai, 2014

Hvor tæt kan vi bo på møllerne uden at blive syge?

29. mai, 2014

Åbent samråd i Miljøudvalget den 30. april 2014.

www.ft.dk

Åbent samråd med miljøministeren om vindmøller 30. april 2014