4. mai, 2016

«Vet vi ikke lenger at også mennesket er natur?»

www.cicero.uio.no


Ta deg god tid hvis du leser essayet "Klimaengasjement og kroppslige utfoldelser" av Espen Stueland!

Essayet er et utdrag fra Espen Stuelands bok "700-årsflommen -13 innlegg om klimaendringer, poesi og politikk" utgitt av Forlaget Oktober, 2016.

Cicero/Klima: 26. april 2016.

22. mar, 2016

Friluftsliv i Nils Faarlunds tekster

www.naturliv.no


En fortolkende gjennomgang, strukturering og drøfting av friluftsliv i Nils Faarlunds skrifter 1967-2006.

Hovedfagsoppgave av Petter Erik Leirhaug - levert ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk Norges Idrettshøgskole, våren 2007.

22. mar, 2016

Masteroppgave: Fridtjof Nansens forhold til naturen

www.polarhistorie.no


En analyse av "Frilufts-liv. Blade af dagboken" av Lene Samuelsen (våren 2010).

22. mar, 2016

Friluftsliv som nasjonsbygger

www.norskfriluftsliv.no


Forelesning fra konferansen «Friluftsliv for alle», Vestre Toten kulturhus, 29. august 2014.

Foredragsholder: Førsteamanuensis Bjørn Tordsson, Høgskolen i Telemark.

22. mar, 2016

Bjørn Tordsson: Husk at leirilden både lyser og varmer!

www.naturliv.no


- Det paradoksale er at hvis vi i stedet løfter frem friluftslivets egenverdier – opplevelse av naturens storhet og skjønnhet, enkel livsstil, glederik allsidig utfoldelse, rom for refleksjon, frihet fra prestasjonskrav – da kommer nytteverdien folkehelse som en bonus. Og da mye sterkere! På samme måte som barns spontane lek i naturen har vist seg betraktelig mer helsebringende og utviklende enn organiserte tiltak for «trening».

- Et viktig motiv for naturvern har vært å sikre områder for friluftsliv. Er da strategien å fjerne friluftslivet fra naturvern-tankene, og i stedet knytte det til breddeidrett og folkehelse, slik at friluftslivet henvises til bestemte områder, tilrettelagt for formålet med mye anlegg og mange aktiviteter – for dermed å åpne mer uberørte naturområder for næringsutvikling? Uten at friluftslivet har grunn til å protestere? Hvis dette er riktig, er det enda mer skjebnesvangert ensidig å legitimere friluftsliv med folkehelse.

En artikkel fra høsten 2014.