5. jan, 2016

Rekordene faller i norsk skogvern

www.h-a.no


- 2,9 prosent av produktiv skog i Norge er nå vernet. Det er for lite.

HA: 04.01.16.

8. okt, 2015

Økt hogst fordrer økt skogvern og mer miljøhensyn

www.nina.no


- Mindre enn én prosent av skog som både er rik på viktige miljøverdier og har høy sannsynlighet for å bli hogd, er sikret ved vern. Dette er et av resultatene i en ny rapport der forskere fra NINA og NMBU har sett på hva som kan skje dersom vi øker hogsten med 50% fra dagens nivå.

NINA: Nyhetsbrev 07.10.15.

1. okt, 2015

Hva er grisehogst?

naturvernforbundet.no

Voldsomme kjørespor, ødelagte kantsoner, manglende livsløpstrær og ødelagte skogsmiljøer er ofte resultatet av dagens tømmerdrifter. Vanlige landbrukstraktorer med vinsj og kjetting, som måtte ha vinterføre for å få fram tømmeret, er i dag erstattet av enorme lassbærere som presser seg fram i skogen, uten hensyn til vær og føreforhold. Resultatet er at gammelskogen blir seende ut som forsvarets øvingsfelt når hogsten er ferdig.

Naturvernforbundet: 24.09.15.

30. sep, 2015

Engerdal fikk medhold

www.ostlendingen.no

Fylkesmannen i Hedmark gir Engerdal kommune delvis medhold i saken mot Statskog.

Østlendingen: 11.09.15.

17. sep, 2015

Hakaskallen naturreservat på grensa mot Våler.

www.ielverum.no

- Ønsker du en annerledes naturopplevelse i Elverum, anbefales Hakaskallen naturreservat på grensa mot Våler. Skogen finner du ikke maken til noe annet sted i kommunen. For ett år siden ble det 1.200 dekar store området vernet av Fylkesmannen.

iElverum: 14.09.15.