25. mars 2014: Stortinget stemte nei til lobbyregister

Saken handler i bunn og grunn om hvorfor det er viktig å tydeliggjøre hvem som er med på å påvirke politiske beslutninger i dette landet. Innsyn og åpenhet bidrar til en diskusjon om hvorvidt all næringsvirksomhet tåler dagens lys…

«Jeg er skuffet over manglende vilje til å få mer åpenhet i politiske prosesser», sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

 - Det er et paradoks at det er politikerne som er skeptiske til en registreringsordning, mens lobbyistene er positive. Jeg stiller meg undrende til den motviljen vi har sett hos mange politikere, som vanligvis roper om mer åpenhet spesielt i PR-bransjen.

Lobbyregister: Video fra debatten

Trenger vi et lobbyregister i Norge?

Hvem skal registeret omfatte og hvilke møter skal registreres?

 

Videoklipp:

En av Norges fremste eksperter på lobbyisme, forsker Anne Therese Gullberg ved Cicero senter for klimaforskning, innleder med en kort presentasjon med fakta og erfaringer fra lobbyregistre i andre land:

http://new.livestream.com/webcastno/lobbyregister/videos/42083884 

 

Videoklipp:

Opptak fra debatten. (Benytt først linken. Trykk så ok for å bli overført til opptaket.)

I panelet sitter Michael Tetzschner (H), Sveinung Rotevatn (V), Jette Christensen (Ap), Karin Andersen (SV) og Geir Pollestad (Sp).

Debatten ledes av Knut Magnus Berge, NRK.

http://new.livestream.com/webcastno/lobbyregister/videos/42079393  

NORWEA - Norsk Vindkraftforening

NORWEA om seg selv:

NORWEA er det viktigste og mest suksessfulle nettverket for vind- og havenergi i Norge.

 

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft.

 

  • NORWEA ble stiftet i 2006, har i dag rundt 130 medlemsbedrifter og representerer hele verdikjeden rundt vind-, bølge- og tidevannskraft. NORWEA er bransjens sentrale møteplass for vindkraftfaglig, politisk diskusjon og industrielt samarbeid.
  • NORWEAs næringspolitiske arbeid skaper gode juridiske og økonomiske rammevilkår for bransjen.
  • NORWEA analyserer utvikling i rammevilkår og utformer policy i samarbeid med bransjen.
  • NORWEA produserer informasjonsmateriell og arrangerer kampanjer for å øke kunnskapen om vindkraft og havenergi gjennom etterrettelig og tilgjengelig informasjon.
  • NORWEA har flere arrangementer: Konferanser, seminarer, workshops og arbeidsgrupper.

EnergiNorge

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftnæring. Vi representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme.

Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Kraftnæringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst.

Energi Norges visjon er at kraftnæringen skal bidra til å sikre bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst. Daglig jobber derfor Energi Norge med å sikre kraftnæringen gode rammevilkår, i samarbeid med våre medlemsbedrifter og gjennom dialog med beslutningstakere, media og opinion.

 

Energi Norges nye styre for perioden 2014-2015:

 

Styreleder: Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid, E-CO Energi AS

Nestleder: Konserndirektør Kari Ekelund Thørud, Hafslund ASA

 

Styremedlemmer


Adm. dir Geir Bergflødt, Austevoll Kraftlag BA
Adm. dir Kjell Eliassen, Varanger Kraft AS
Adm. dir Terje Nævdal, Sognekraft AS
Elverkssjef Birger Høyland, Jæren Everk KF
Konserndirektør Steinar Bysveen, Statkraft
Konsernsjef Ståle Gjersvold, TrønderEnergi AS
Direktør konsernstab Marit Torgersen, Eidsiva Energi AS

 


Varamedlemmer
 

Konsernsjef Eimund Nygård, Lyse Energi AS 

Everksjef Kristin Reitan, Kvikne-Rennebu Kraftlag SA

Adm. dir Bjarne Slapgard, Gudbrandsdal Energi AS