1. jul, 2014

Åbent samråd i Sundhedsudvalget 20. juni 2014

www.ft.dk

Åpent samråd med den danske ministeren for sundhed og forebyggelse, Nick Hækkerup (S), om vindmøllestøy og helseeffekter. Helseministeren må blant annet redegjøre for helseundersøkelsen som skal undersøke de helsemessige konsekvensene av vindmøllestøy.

1. jul, 2014

Antropologisk hjælp til en flok forvirrede og vildledte bonderøve

23. jun, 2014

DASAMs vurdering av dansk helseundersøkelse

dasam.dk

Som kjent har «Kræftens Bekæmpelse» fått i oppdrag å gjennomføre en helseundersøkelse som skal se nærmere på eventuelle sammenhenger mellom vindturbinstøy og helseeffekter.

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM) har tidligere påpekt at det mangler kunnskap om en rekke forhold på det helsefaglige området i relasjon til vindturbiner, og har derfor etterspurt nye vitenskapelige undersøkelser, særlig helsefaglige vurderinger, av effektene ved å introdusere flere vindturbiner i Danmark.

Les DASAMs vurderinger av helseundersøkelsen som nå er i gang – om undersøkelsen vil kunne innfri intensjonene om å imøtekomme bekymringene en gang for alle.

8. jun, 2014

Zeros støynotat fra 2006: Lyd fra vindmøller

www.zero.no

Har Zero endret syn på vindkraft & støy i dag?

5. jun, 2014

Vejtrafikstøj – og børns helbred