8. mai, 2015

EU vil gjemme unna overskudd av klimakvoter

www.dn.no

Et enormt overskudd av klimakvoter har bygd seg opp i EU. Nå skal et kompromiss være like om hjørnet om hvordan de kan sluses ut av markedet.

DN 4. mai 2015.

4. mar, 2015

Energiunionen vil påvirke sertifikatordningen

www.norwea.no

– Energiunionen innebærer at alle støtteordninger, inkludert sertifikatene, må gjøres felles for alle EU-land, sier Paal Frisvold. Sverige og Norge vil ikke lenger ha anledning til å sette nasjonale krav til mottakere av støtteordningen. Det vil gjelde fra det fornybardirektivet trer i kraft fra 2020.

- En annen konsekvens av energiunionen ligger på forvaltningssiden. NVE må bli helt uavhengig av det norske departementet, og rapportere til ACER som ligger i Ljubljana, sier Frisvold.

Europower 27.02.15.

26. feb, 2015

EU-kommisjonen la i dag fram sitt forslag til energiunion.

www.abcnyheter.no

- EU-kommisjonen legger kimen til det regjeringen har fryktet - felles innkjøp av gass - for å styrke sin posisjon vis à vis selgerne. Det går fram av EU-kommisjonens lenge ventede utkast til energiunion, som ble lagt fram i Brussel i dag.

ABC-nyheter 25.02.15.

19. feb, 2015

Klimakvotereform i EU blir trolig fremskyndet

www.adressa.no

EU-politikerne kommer trolig til å stemme for å fremskynde Unionens klimakvotereform til 2018. Det gleder Bellona.

Brussel (NTB): 16.02.15.

10. feb, 2015

Regeringen försvagar Sveriges röst i EU

www.svd.se

Regeringen Löfven visade redan första dagen att EU är nedprioriterat genom att välja att avskaffa posten som EU-minister och tona ned vikten av EU-samarbetet i sitt tal i regeringsförklaringen, skriver Karin Enström (M), Kerstin Lundgren (C), Maria Weimer (FP) och Sofia Damm (KD).

SvD: 10.02.15.