Vindkraftutbygging har mange skyggesider...

 

I de fleste tilfellene medfører vindkraft svært små konsekvenser for naturmangfoldet, hevder Ola Børke i Austri Vind.

Se bildene fra veiutbygging innenfor vindkraftverk. Milevis av tilknytningsveier stykker opp store, sammenhengende naturområder. Naturinngrepene i form av veier blir aldri vist av vindkraftbransjen!


Oddvin Lund og Den Norske Turistforening har undersøkt resultatene etter veibygging i noen vindkraftanlegg, og sier:

«Gjennomgående er både veibredde og det totale terrenginngrepet det dobbelte av hva som ble oppgitt i søknaden. Fremdeles opplyser utbyggere i åpne møter at veibredde bare blir 5-6 meter (og fyllinger/skjæring et par meter), og at man «bare behøver å utbedre skogsbilveier noe», noe som ikke har noen rot i virkeligheten. Skogsbilveier er bygget for kjøretøylengder på ca. 20 m, men her er det snakk om inntil 60 m lange kjøretøyer. Spørsmål: Hva gjør NVEs kontrollapparat med dette? Vi (DNT) tar dette opp med NVE.»