Miljodir.2015_Vindkraft_ Rapport_Konsesjonsprosessen og miljøhensyn_

VINDKRAFT: Håndteringen av miljøhensyn i konsesjonsordningen – situasjonsbeskrivelse og anbefalinger