Sansenes eldorado med nærvær av stillhet og undring...

Det alvorligste miljøproblem i vår moderne materielle verden er at kommunikasjonen med naturen vanskeliggjøres, sansene er mindre aktive, følelsene engasjeres sjeldnere, dialogen svekkes. Naturen formidler også et budskap, hvor ord erstattes av bilder, hvor komma og utropstegn er lukt og lyd, hvor uttrykksformer hele tiden varierer. ”Se meg”, roper naturen. ”Ta vare på meg. Ikke overse hva jeg betyr for dere. Husk jeg gir dere livet.” Naturen taler til oss på alle bølgelengder og med alle formidlingsspråk, nettopp fordi naturen er rundt oss, i oss og over oss.

Øystein Dahle


Stillhet – friluftslivets viktigste kvalitet

Stillhet, frihet og ro er de vesentligste kvaliteter for friluftslivet. Det er grunn til å tro at verdien av disse kvalitetene bare vil øke i dagens samfunn der hverdagen for mange er preget av støy, stress og mas. Regjeringen vil legge stor vekt på å ivareta muligheten til å oppleve stillhet, fred og ro. Stillhet kan på mange måter ses på som en truet ressurs.

Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet.


Dikteren Hans Børli har beskrevet stillheten på denne måten:

 

Det er rart med stillheten i skogen.

Den er aldri fravær av lyd,

aldri tom og skremmende,

slik den kan bli i lukkede rom.  

 

Du hører trærnes mjuke risling i vinden.

En korsnebb fløyter sin vemodige tone,

og hakkespetten trommer lydt på tørrhara.  

 

Men summen av det hele er likevel stillhet.

En stor ro som kjærtegner trommehinnene,

og lar deg høre livet brenne i deg

som suset av flammene på et lys.