30. sep, 2015

Liste over digitaliserte bygdebøker – Hedmark

25. sep, 2015

I all offentlighet

www.ialloffentlighet.no

I all offentlighet er et uavhengig analyse og rådgivningsselskap som bidrar for offentlig sektor/ kommunal sektor. Selskapet ble etablert 9. februar 2010, av Alf Tore Meling.

20. sep, 2015

STandUp for wind

www.standupforwind.se

STandUP for Wind är en del av regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

STandUP for Wind är ett forskningscentra profilerat mot projektering och etablering av vindenergi i Sverige. Centrat är ett samarbete mellan KTH och Uppsala universitet inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

STandUP for Energy är ett samarbete mellan Uppsala universitet, KTH, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Forskningsprogrammet bildades som resultat av regeringens satsning på högkvalitativ forskning inom områden av strategisk betydelse för samhälle och näringsliv.

15. sep, 2015

Veiledninger miljø og etikk

www.forbrukerombudet.no

Aktuell problemstilling: Grønnvasking og bruk av miljøpåstander i markedsføring m.m.

15. sep, 2015

OFFENTLIG ELEKTRONISK POSTJOURNAL

www.oep.no

Offentlig elektronisk postjournal er regjeringens innsynstjeneste i offentlige dokumenter. Her kan du søke i postlistene fra departement, fylkesmenn, direktorat og tilsyn. Den informasjonen du finner interessant kan du enkelt og gratis be om innsyn i, uten betingelser for videre bruk.