Raskiftet. Fotograf: Ketil Skogen.

Heisan!

 

For å gjøre hjemmesiden mer oversiktlig, har vi valgt å samle fotomapper og dokumentasjon under en fane i menyen. Da er det også enklere å vandre mellom fotoalbumene.