14. mai, 2015

Holdningen til ulike energikilder 2015

www.energinorge.no

Kortversjonen av Klimabarometeret 2015 har utelatt tallmaterialet for holdningene til de ulike energikildene. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at 9 av 10 har et positivt inntrykk av vannkraft (90 %). Tilfeldig?

Lokalavisa Trysil/Engerdal presenterte kortnyheten "75 % ja til vindkraft" onsdag 13. mai. Blir hengende i lufta når holdningen "vindkraft" ikke settes opp mot de andre energikildene.

* Vannkraft - 90 % (toppår 2011-12 med 93 %)
* Solkraft - 82 % (toppår 2013 med 88 %)
* Vindkraft til havs - 81 % (toppår 2012 med 89 %)
* Vindkraft på land - 75 % (toppår 2012 med 84 %)
* Gasskraft med CO2-fangst og lagring - 21 % ( toppår 2011 med 46 %)
* Olje - 16 % (kun målinger fra 2014 som viste 20 %)


14. mai, 2015

Forordet til Klimabarometeret 2013

bellona.no

Formålet med undersøkelsen.

14. mai, 2015

Klimabarometeret 7. mai 2015

14. mai, 2015

Resultatene fra TNS Gallups Klimabarometer 2015

Presentasjon av resultater fra TNS Gallups Klimabarometer 2015, 7. mai 2015, ved Eva Fosby Livgard.

14. mai, 2015

Resultatene fra TNS Gallups Klimabarometer 2014

Presentasjon av resultater fra TNS Gallups Klimabarometer 2014, 20. mai 2014.