6. jun, 2014

Miljøstyrelsens pressemelding "om støj fra store vindmøller"

mst.dk

Miljøministeriet 7. desember 2010.

"En ny rapport fra konsulentfirmaet Delta viser, at støjen fra store vindmøller ikke opleves som mere generende end støjen fra de små, og at der ikke er problemer med den såkaldte lavfrekvente støj."

Nyheten skulle bli kraftig motsagt og debattert i 2011.

6. jun, 2014

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

6. jun, 2014

Miljøministeriet undergraver forskeres autoritet

videnskab.dk

28. september 2009.

31. mai, 2014

Elsker - elsker ikke

www.b.dk

Berlingske 29. september 2007.