Foto fra informasjonsmøtet vedr. anbudsinvitasjon uke 43

 

19. oktober avholdt Austri Vind og OX2 sitt andre informasjonsmøte for potensielle utbyggere og andre som kan tenke seg å ha noe å tilby dersom vindkraftverket på Raskiftet blir bygget ut. Først og fremst var oppmerksomheten rettet mot forestående utsendelse av anbudsinvitasjoner.

  • Frist for foreløpig anbud uten bindende priser: 15. november 2015.
  • Frist for endelige anbud med bindende pris og dokumentasjon: 6. desember 2015
  • Alle som sender inn foreløpige anbud har tillatelse til å sende inn endelige anbud.
  • Kontraktsignering februar 2016 – alternativt juni 2016.