NVE gjennomførte sluttbefaring Osensjøen/Raskiftet 04.09.13

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte en sluttbefaring for Raskiftet vindkraftverk onsdag 4. september 2013. En delegasjon bestående av representanter fra kommuner, fylke, kommunestyrer, NVE, Austri Vind samt lag/foreninger/organisasjoner var med på befaringen. Hensikten med befaringen var å gi NVEs ledelse oversikt over anleggets plassering i terrenget, og ble ledet av vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. I tillegg deltok avdelingsdirektør Rune Flatby og saksbehandler Erlend Bjerkestrand fra NVE.

Delegasjonen stoppet i Nordre Osen, Søre Osen kirke, Søre Osen samfunnshus og avkjøringen til Statskogs hytte ved Ulvsjøen - for deretter å bevege seg videre til fots mot vindmålermasta på Ulvsjøfjellet. Folk ble invitert til om å møte opp på stoppestedene hvor man kunne stille spørsmål og fremme sitt syn på vindkraftplanene. LRL holdt appell ved Søre Osen kirke. Osensjøen Båtforening, representert ved Rolf Mellum og Dagfinn Hagen, inviterte avd. direktør Rune Flatby med på båttur. Dagfinn var skipper og Rolf tegnet og forklarte... Kreativt innspill fra båtforeningen!

Bildene fra sjøkanten er et forsøk på å få flest mulige fjes festet til fotolinsa.