Et Riktig Godt Nytt År ønskes dere

med noen ord på veien av vismannen Erik Damman: 

  

«Den viktigste drivkraften vil ikke være frykten for et sammenbrudd,

men visjonen om et menneskelig samfunn som bygger på det vi innerst inne vil,

på verdier vi tror på og føler for: det vil si samarbeid, fellesskap og deling.

Og kanskje jeg skal våge å si det: på kjærlighet.

Hadde vi hatt et sunnere forhold til hverandre, basert på medmenneskelighet,

medansvar, deling og omsorg, hadde vi ikke hatt noen miljøproblemer.

Fordi vi ikke hadde hatt noen grunner til å sloss om mer.»